Sfaturi utile pentru cultivarea intensivă a cartofilor

Stresszhatások kezelése
2019-05-08
Gyümölcs- és zöldségtermesztési aktualitások 1. rész
Gyümölcs- és zöldségtermesztési aktualitások | I. rész
2019-05-20

Sfaturi utile pentru cultivarea intensivă a cartofilor

În ultimii ani, în Europa Centrală și de Est, prețurile legumelor, printre care și prețul cartofilor, au crescut din ce în ce mai mult. Prețurile sunt influențate de numeroși factori, dar se poate spune că un rol important, în creșterea prețurilor, au avut condițiile meteorologice nefavorabile. Deși suprafețele cultivate cu cartofi scad în mod continuu, în Europa, datele statistice arată că media valorilor producției de cartofi din statele est-europene sunt inferioare randamentelor obținute de statele din zonele vestice – printre altele, și acesta este un motiv al necesității importurilor continue.

Creșterea randamentelor producțiilor

Cererea pentru cartofii de consum este neștirbită, conform previziunilor, în acest an – și în special la segmentul cartofilor timpurii – se poate aștepta un preț bun, cel puțin până la apariția masivă a mărfurilor de import. Din acestea se poate concluziona că la momentul actual este chiar și mai recomandată cultivarea intensivă, urmând indicații preciziei tehnologice, și efectuarea unor cheltuieli pentru aceste culturi.

Deci, un factor important al competitivității ar fi creșterea valorilor medii de producție la 45-55 de tone pe hectar. Desigur că există unele zone unde producătorii recoltează cantități comparabile cu competitorii lor vestici, dar valorile medii sunt cu mult inferioare acestora.

Media producției este mult mai redusă decât a vecinilor din vest
Media producției este mult mai redusă decât a vecinilor din vest

În cazul în care calitatea cartofilor de sămânță este în regulă, irigarea și erbicidarea funcționează sunt rutine funcționale, iar pe lângă acestea tratamentele de combatere a ciupercilor și cu insecticide se efectuează la momentele optime, atunci creșterea valorilor medii ale producției poate depinde doar de menținerea sau creșterea dozelor de nutrienți administrați. În acest aspect însă există scăpări esențiale din partea cultivatorilor de cartofi.

Creșterea randamentelor producțiilor poate îmbunătăți competitivitatea producătorilor autohtoni
Creșterea randamentelor producțiilor poate îmbunătăți competitivitatea producătorilor autohtoni

Asigurarea corespunzătoare a necesarului de nutrienți

Asigurarea nutrienților reprezintă un aspect important atât în cazul cartofilor cultivați în teren arabil, cât și a celor cultivați sub folie. În cazul cartofilor factorul limitator este reprezentat de cantitatea administrată de potasiu, acesta are cea mai mare influență! În funcție de tipul solului, ar putea fi necesară chiar și o cantitate de substanță activă de potasiu de 250-450 kg/ha, pe lângă menținerea dozelor corespunzătoare de azot și fosfor. La stabilirea cantității corespunzătoare de nutrienți trebuie luate în considerare, în esență, trei aspecte:

  • Ce valoare are necesarul specific de nutrienți al respectivilor cartofi (cantitatea de substanță activă NPK, necesară pentru obținerea unei producții de cartofi de 1 tonă)?
  • Ce capacitate are solul de a oferi nutrienți, ce conținut de nutrienți are?
  • Ce valori medii de producție am luat în calcul?

În următorul tabel se poate observa, cu ușurință, ce cantități de nutrienți trebuie administrați pentru obținerea unei producții de 55 t de cartofi, în cazul solurilor cu conținut slab, mediu sau bun de nutrienți.

Doza de nutrienți, dependentă de conținutul de nutrienți din sol, pentru o producție de 55 t cartofi

Conținutul de nutrienți al solului (kg/ha) Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Potasiu
(K2O)
Modificarea
dozelor*
Foarte bun 0%
Bun 75 30 103 25%
Mediu 150 60 206 50%
Mediu spre slab 225 90 309 75%
Slab 300 120 412 100%

* Modificarea dozelor de nutrienți în funcție de conținutul de nutrienți al solului

În cazul cartofilor, cantitatea necesarului specific în cazul cartofilor, are următoarele valori:
N: 5,4 kg/t, P: 2,2 kg/t, K: 5 kg/t

Merită menționat și necesarul mare de magneziu al cartofilor, deoarece cultivatorii sunt și mai puțin atenți la acest aspect, deși magneziul poate avea efecte de limitare a cantităților medii ale producției. Se recomandă administrarea sulfatului de magneziu, în mai multe ocazii, în doze de 80-120 kg/ha.

Reducerea pierderilor ivite prin spălare

Așa cum am menționa anterior, discutăm despre substanțe active în cantități însemnate. Dacă nu acordăm atenție acestora, putem să ne așteptăm la pierderi însemnate din producție. Dar nu e permisă omiterea recunoașterii faptului că plantele vor asimila doar o parte din îngrășămintele minerale administrate, iar cealaltă parte se va spăla sub nivelul rădăcinilor, în special în cazul solurilor cu conținut redus de humus. Din acestea rezultă că suntem nevoiți să calculăm doze mai mari, decât cele obișnuite, în vederea faptului ca rezultatele să fie cele așteptate, respectiv să completăm și pierderile în urma spălărilor nutrienților din sol.

Luând în considerare cele expuse, trebuie să planificăm foarte atent când și în ce doze vom administra materialele nutritive. În cazul solurilor mai afânate, de exemplu, nu se recomandă administrarea de îngrășăminte în perioada de toamnă, iar la administrarea de primăvară să aplicăm doar o treime din cantitatea totală necesară, nefiind recomandată utilizarea azotului. Pentru administrarea de îngrășăminte la culturi, în doze reduse, este foarte potrivit produsul societății Malagrow Kft, îngrășământul mineral sulfatat, granulat la cald, M-Grow 11-12-17 (3+29).

Produsul complex, sulfatat M-Grow este excepțional pentru administrarea multiplă și în doze mici, de îngrășăminte de inițiere
Produsul complex, sulfatat M-Grow este excepțional pentru administrarea multiplă și în doze mici, de îngrășăminte de inițiere
Myco’Sol PTC se poate administra și în perioada primelor mușuroiri
Myco’Sol PTC se poate administra și în perioada primelor mușuroiri

Intensificarea proceselor vitale din sol

Pentru mai mulți grădinari, lipsa rotației culturilor reprezintă o problemă însemnată. În acest caz experiența ne arată că pe aceeași suprafață este din ce în ce mai greu de obținut aceeași cantitate de producție, pierderile crescând de la an la an. În plus față de acestea, utilizarea intensivă a îngrășămintelor minerale poate afecta structura și așa destul de precară a solului și conținutul de humus al acestuia. Pentru intensificarea proceselor vitale și reducerea volumului ciupercilor dăunătoare din sol, un produs cu o eficiență dovedită de-a lungul anilor este Myco’ Sol PTC, a cărui utilizare se realizează prin administrare ca îngrășământ de bază, într-o doză recomandată de 250 kg/ ha. Administrarea de îngrășăminte organice, în cantități mari (de 35-40 t/ha) este în mod special recomandată și în cazul cartofilor! Practica a dovedit, în mai multe cazuri, că lipsa acestuia (indiferent de alte elemente tehnologice) poate conduce la o pierdere a producției de până la 15-20%, Prezența materiei organice ajută, printre altele, și proliferarea organismelor utile din Myco’ Sol PTC.

De multe ori apare întrebare ce se poate întâmpla dacă nu reușim să o administrăm ca și îngrășământ de bază? Experiența practică ne arată că poate fi folosită și a îngrășământ inițial, prelucrată în sol cu ocazia lucrărilor de mușuroire. Produsul se dizolvă ușor, după irigare acesta formează, în scurt timp, soluții, iar de la atingerea unei temperaturi a solului de 12°C, microorganismele din îngrășământ se vor dezvolta rapid. În plus față de acoperirea necesarului de nutrienți, descrisă, mai sus, o parte importantă, din cadrul proceselor de cultivare, trebuie să constituie și aplicarea îngrășămintelor foliare. Societatea noastră lucrează de mai mulți ani pentru obținerea unei soluții viabile și accesibile pentru toți. privind aplicarea de îngrășământ foliar la cartofi. Tratamentele sunt concentrate pe faze fenologice de importanță critică din cursul cultivării cartofilor.

Completarea nutrienților pentru cartofii cultivați în teren arabil

 

Temporizare Preparate Scop propus
Tratarea tuberculilor Radifarm (soluție de 0,6-0,8%) Intensificarea creșterii, a formării rădăcinilor
Creșterea frunzișului până la înflorire Brexil Mix (1-2 kg/ha) Completarea microelementelor
Megafol (1,5 l/ha)
Kendal (1,5 l/ha)
Plantafol 20.20.20 (3 kg/ha)
Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției,
reducerea rezultatelor negative ale factorilor de stres
Kendal
Kendal TE (1,5-2 l/ha)
Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței
Master 20.20.20 (40-50 kg/ha) administrat cu ajutorul micro-pulverizatoare Creșterea cantității producției, intensificare
De la începutul înfloririi Benefit PZ (1,5-2 l/ha)
MC Cream (2 l/ha) în 2-3 ocazii
Intensificarea coacerii timpurii,
obținerea unor dimensiuni unitare ale tuberculilor
Creșterea tuberculilor Megafol (1,5 l/ha)
Kendal (1,5 l/ha)
Plantafol 20.20.20 (3 kg/ha) la interval de 10-14 zile
Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției,
reducerea rezultatelor negative ale factorilor de stres
Brexil Multi (1-2 kg/ha) Completarea microelementelor
Plantafol 5.15.45 (3-4 kg/ha)
Calbit C (2-3 l/ha) în 2-3 ocazii
Accelerarea coacerii,
îmbunătățirea rezistenței la depozitare
Kendal / Kendal TE (1,5-2 l/ha) Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței
Master 15.5.30+2 (40-50 kg/ha) administrat cu ajutorul micro-pulverizatoare Creșterea cantității producției, intensificare
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei)

Protecție fizică împotriva înghețului

Protecția împotriva eventualelor înghețuri este un aspect foarte important în cazul culturilor timpurii. La cartofii timpurii, plantați sub folie, chiar și în acest an au fost daune mai mici sau mai importante, din cauza înghețului, iar în anii precedenți asemenea daune s-au ivit, la culturile din terenurile arabile, chiar și la înghețurile survenite la începutul lunii mai. Merită să ne pregătim pentru aceste evenimente! Produsul Megafol, administrat anterior de eventualul îngheț, cu 24-48 de ore, poate oferi protecție până la o temperatură de -2-3°C. Un bun partener, al celui anterior, poate fi administrarea unei combinații de Boroplus (1 l/ha), cu Plantafol 5.15.45 (4 kg/ha). Atât borul, cât și potasiul, ajută la creșterea concentrației lichidelor celulare, astfel aceste pot să contribuie la obținerea unui efect și mai intens de protecție împotriva înghețului.

Cu Benefit PZ, pentru rebuturi mai puține și o producție mai arătoasă

UN element tehnologic important este creșterea clasei producției și reducerea cantităților neconforme de produse. Astfel, momentul administrării Benefit PZ (în doze de 2 l/ha) este de mare importanță. Tratamentele efectuate în faza în care tuberculii au dimensiunea de 2-3 cm sunt cele mai optime, tratamentul secund fiind administrat la un interval de 7-10 zile. Acest moment se situează
concomitent cu perioada înfloririi. Prin utilizarea tehnologiei, cantitatea de produse neutilizabile se poate scădea și mai mult, tuberculii dezvoltându-se mai uniform, obținându- se o producție cu un aspect mai bun, mai plăcut.

În stânga se pot observa efectele administrării la timp a Benefit PZ, în dreapta efectele administrării întârziate
În stânga se pot observa efectele administrării la timp a Benefit PZ, în dreapta efectele administrării întârziate
Cultură tratată cu o combinație de Megafol, Kendal și Plantafol 20.20.20
Cultură tratată cu o combinație de Megafol, Kendal și Plantafol 20.20.20

Acoperirea necesarului de microelemente

Mijlocul de acoperire a necesarului de microelemente complexe îl reprezintă aplicarea îngrășămintelor foliare Brexil Multi (în doză de 1 kg/ha) și Brexil Mix (în doză de 1 kg/ha). Datorită conținutului optim de magneziu, mangan, zinc și molibden, acest produs se poate integra ușor pentru acoperirea necesarului de microelemente ale cartofului. În faza ultimă de vegetație, la un necesar crescut de potasiu, se recomandă aplicarea de Plantafol 5.15.45 (în doză de 4 kg/ha), în două ocazii. Prin utilizarea acestui produs, coaja tuberculilor devine mai rezistentă, reducem desprinderile cojii acestora, obținând o producție cu un aspect mai bun pentru piață. În concluzie putem afirma că un mijloc important pentru completitivitatea producătorilor autohtoni, ar fi creșterea intensității, în toate domeniile tehnologiei – iar completarea materiilor nutritive reprezentând elementul cel mai important ale acestor domenii. Pentru întocmirea unei tehnologii exacte și utilizabile în practică, colegii consilieri, din cadrul societății Malagrow vă stau la dispoziție, căutați-ne cu încredere!