Myco’Sol EC

Seregélyek elleni védekezés
Miért olyan nehéz védekezni a seregélyek ellen?
2019-06-20
CĂPȘUNI De la înmugurirea de primăvară, până la înflorire
Căpșuni
2019-06-27

Myco’Sol EC – Preparatul microbiologic complex, cu conținut nutritiv

Una dintre problemele importante ale ale timpurilor noastre este epuizarea solului

Una dintre problemele care apar frecvent în cursul culturilor agricole și horticole intensive este degradarea solului. Literatura de specialitate denumește acest fenomen ca EPUIZARE A SOLULUI. În mod caracteristic, apare peste tot în lume, cu diferite intensități, cauzând o scădere a producției de diferite proporții. Din ce în ce mai frecvent putem să ne întâlnim și în țara noastră cu efectele negative ale acestui fenomen. Cauzele în urma cărora apare epuizarea solului pot fi variate, totodată simptomele vizibile, care apar la plante, nu se pot explica, fără echivoc, doar cu starea solului.

Apariția epuizării solului poate apărea atât în sere, cât și pe terenurile arabile
Apariția epuizării solului poate apărea atât în sere, cât și pe terenurile arabile

Printre cauzele apariției epuizării solului sunt incluse mono-culturile și cele caracteristice acestui tip de cultură, care nu respectă principiile mai importante ale rotației culturilor, lipsa procedurilor de îmbunătățire a calității solului, practica unilaterală, neprofesională, de aplicare a îngrășămintelor, de asemenea o cauză frecventă o reprezintă utilizarea în exces a preparatelor chimice.

Rotația necorespunzătoare a culturilor accelerează apariția epuizării solului
Rotația necorespunzătoare a culturilor accelerează apariția epuizării solului

Este important de menționat că vorbim de un ANSAMBLU COMPLEX DE SIMPTOME, iar fiecare element al acestui ansamblu, ori chiar elementele separate ale acestuia pot fi responsabili pentru apariția epuizării solului, de asemenea trebuie menționat că simptomele pot să apară chiar în sezonul secund de cultivare. În general, pierderile datorate epuizării solului, din anul secund de cultivare, sunt minime, dar în al treilea an și în anii următori, pierderile pot ajunge până la 50%, față de anul inițial.

Simptomele vizibile pe plantele cultivate sunt, de cele mai multe ori, o serie de dovezi indirecte. Dezvoltarea plantelor încetinește, ia caracter trenant, dezvoltarea rădăcinilor va fi limitată, bolile infecțioase din sol vor apărea din ce în ce mai des, se amplifică efectele anilor cui condiții proaste. Astfel, menținerea cantităților de producție necesită, de la an la an, investiții din ce în ce mai mari (necesar mai mare de îngrășăminte mi nerale, tratamente fitosanitare mai intense, lucrări complementare ale solului), iar siguranța producției scade.

Pentru atenuarea simptomele epuizării solului, a efectelor dăunătoare ale fenomenului, pentru împiedicarea apariției acestuia, ori a eliminării ei, avem la dispoziție numeroase soluții, care pot fi aplicate în cursul cultivării.

Primul în listă ar fi completarea rațională cantităților de materii nutritive, care au efect atât asupra solului, cât și asupra plantelor cultivate. Asigurarea materiilor organice, îmbunătățirea habitatului microorganismelor care realizează mineralizarea materiilor organice, reducerea spațiului de dezvoltare și a activității fungilor patogeni și aplicarea de îngrășăminte cu microorganisme pot să ne  susțină pentru a beneficia de un ciclu de cultivare mai rentabil, mai sigur. Aceste elemente reprezintă procese de întărire conexe, complementare, care își întăresc reciproc efectele, și care, în cele mai multe cazuri, necesită mai multe etape de lucru.

 

În cazul solurilor epuizate, bolile infecțioase pot să apară mai frecvent
În cazul solurilor epuizate, bolile infecțioase pot să apară mai frecvent

Despre preparatul Myco’Sol EC se poate afirma, în baza experienței practice, de aproape un deceniu, că se poate utiliza, în mod eficient împotriva epuizării solului. Prin utilizarea acestui preparat, într-o singură etapă de lucru, avem posibilitatea de a completa materiile organice, de a reduce spațiul de dezvoltare și de activitate a fungilor patogeni, de a elibera materiile nutritive din sol, precum și de a aplica îngrășăminte cu microorganisme.

 

Ce este Myco’Sol EC?

Este un preparat microbiologic complex, cu conținut de materii nutritive, care conține, în afară de Trichoderma, și Pseudomonas și Coniothyrium. Prin utilizarea constantă a acestui preparat putem elimina fenomenele de epuizare a solului și putem administra materii nutritive.

De ce este eficient Myco’Sol EC în tratamentul epuizării solului?

Eficiența Myco’Sol EC provine din complexitatea preparatului. Microorganismele, selecționate special, participă la mobilizarea formelor de materii nutritive din sol, ajutând formarea proceselor vitale sănătoase din sol și la funcționarea eficientă a rizosferei.

Substanțe nutritive vegetale

Factorul principal este Trichoderma harzianum

Una dintre elementele cele mai importante din Myco’Sol EC este ciuperca Trichoderma harzianum. Această ciupercă hiperparazită deține numeroase proprietăți pozitive, pe care putem să le utilizăm, în mod eficient, pentru formarea proceselor vitale productive din sol și pentru formarea unei rizosfere sănătoase. Ciuperca Trichoderma harzianum este nepretențioasă față de mediul înconjurător în care se află, se reproduce rapid, fiind capabilă să se dezvolte pe organisme vii și materii organice moarte. Este rezistentă față de compușii chimici toxici din sol, și tolerează și mare majoritate a tratamentelor antifungice. Datorită acestora, fiind inserat în sol, aceasta va domina rapid rizosfera din sol.

Datorită sistemului său extins de hife, împiedică atacul ciupercilor care ar putea afecta plantele. În cursul metabolismului său, ciuperca produce numeroase substanțe care susțin dezvoltarea plantelor. Concomitent cu acestea, schimbă forma materiile nutritive legate, pentru ca acestea să poată fi asimilate de plante, astfel are efect și asupra dezvoltării rădăcinilor. Ciuperca Trichoderma harzianum, ca ciupercă hiperparazită, ajută la formarea unui mediu sănătos și lipsit de agenți patogeni din jurul rădăcinilor. Prin producția de antibiotic și prin caracterul său hiperparazitic, rărește ciupercile care se localizează în apropierea rădăcinilor plantelor de cultură, care provoacă daune însemnate (de ex. Fusarium, Verticillium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Bothrytis).

În plus față de acestea, această ciupercă are un rol important și în circuitul materiilor organice din sol. Datorită sistemului său extins de hife, asigură plantelor o cantitate însemnată de materii nutritive, susținând, prin aceasta, o dezvoltare vegetativă-generativă optimă.

Ca un produs complex, Myco’Sol EC mai conține, în afara ciupercii Trichoderma, încă două tulpini de bacterii Pseudomonas și ciuperca hiperparazită Coniothyrium minitans. Rolul principal al bacteriilor Pseudomonas este să modifice formele legate de fosfor în forme asimilabile de către plante, iar rolul ciupercii Coniothyrium, fiind un parazit specializat al ciupercii patogene Sclerotinia , să reducă numărul infestărilor cu putregai alb.

Imaginea microscopică a ciupercii parazite Trichoderma harzianum
Imaginea microscopică a ciupercii parazite Trichoderma harzianum

Microorganismele din preparat au posibilitatea de a-și îndeplini „sarcinile” enumerate anterior, dacă putem să le garantăm înmulțirea rapidă a acestora în zona rădăcinilor. Acest fapt a fost recunoscut de producător deja în cursul dezvoltării acestui produs, de aceea acesta a realizat și inserat în Myco’Sol EC o materie organică specifică unor specii, care, indiferent de proprietățile solului, de conținutul de materii organice ale acestuia, asigură proliferarea rapidă a microorganismelor. Denumirea acestui complex special de materii organice este Calkonutrium®, care dispune de licență individuală astfel acest complex nu poate fi găsit în preparatele altor producători.

Eficiența Myco’Sol EC este crescută și prin conținutul acestuia de conținutul de materii nutritive vegetale, ușor asimilabile. Compoziția de materii nutritive: 13.0.6 + 40 S + microelemente. Dintre materiile nutritive vegetale, o atenție deosebită merită conținutul foarte ridicat de sulf.

Sfaturi pentru utilizarea practică a Myco’Sol E

Ca și în cazul oricăror organisme vii, și microorganismele din Myco’Sol EC au anumite „așteptări” de la mediul din jurul lor, astfel, la administrarea Myco’Sol EC acestea merită a fi luate în considerare.

Temperatură: temperatura trebuie să fie de minim 12 °C. Acest fapt are importanță față de momentul de administrare al preparatului. Efecte rapide, spectaculoase, putem observa la temperaturi de peste 12-15°C. Valoarea pH a solului: experiența practică arată că Myco’Sol EC este funcțional între valori largi ale acidității solului, incluzând aici și solurile deosebit acide.

O întrebare foarte frecventă este dacă diferitele substanțe chimice, utilizate în cursul cultivării (preparate antifungice, tratamente foliare, utilizarea de soluții de dezinfectare a solului sau a semințelor tratate) au vreun efect asupra vieții microbilor, asupra înmulțirii acestora, astfel și asupra posibilității de utilizare a Myco’Sol EC. Se poate afirma, în urma experienței practice de mai mulți ani, că aceste tratamente nu influențează eficiența produsului.

Myco'Sol EC
Myco'Sol EC

În concluzie:

Myco’Sol EC= Bacterii + Fungi + Elemente nutritive. 

Prin utilizarea constantă a acestui preparat putem elimina fenomenele de epuizare a solului și putem administra materii nutritive. Mijlocul pentru producții rentabile, în mod durabil. 

Recomandări de utilizare: 150-200 kg/ha