Nyomtatás

Jótállási feltételek, előírások PATI fóliákra

1. Gyártói felelősség 

A gyártó –PATI- anyagi felelőssége legfeljebb az általa gyártott termék értékéig terjed.  

2. Panasztétel 

A gyártó kifogást, kártérítési kérelmet kizárólag írásban, a kapcsolódó vásárlást és szállítást igazoló dokumentumok és számlák benyújtásával fogad el. 

3. Szállítás közben bekövetkezı káresemény 

Szállítás vagy rakodás közben az áruban keletkezett kárt azonnal jelezni kell a gyártónak. A sérült árut az eredeti csomagolásában kell tárolni, szemlére elkülönítve a biztosító részére, és tanácsos fényképfelvételek készítése is a sérült termékről.  

Szállítás alatt keletkezett kárra biztosítás nyújt fedezetet, a megállapított kártérítési összeg ennek megfelelően kerül visszatérítésre.       

4. Gyártási hiba 

A gyártó díjmentesen cseréli azokat a termékeket, melyek nem felelnek meg az általa kiadott termékspecifikációknak (pl. méretbeni, típusbeli eltérés, szennyeződés, stb.) Olyan esetekben azonban, ahol a termék rendeltetésszerűen felhasználható, – pl.  a fólia hosszabb vagy szélesebb – külön megegyezés tárgyát képezi a kompenzáció.  

5. Az elıírtnál rövidebb termék élettartam 

Az elıírtnál rövidebb termék élettartamra vonatkozó kártérítés csak arra az esetre áll fenn, ha a termék végfelhasználója előzetesen írásban vállalja a gyártó által kiadott használati útmutatóban foglaltak (lásd A melléklet) betartását, és ezt maradéktalanul be is tartja a használat során.  

Ez nem vonatkozik fizikai sérülés, környezet okozta károsodás, mint pl. hó nyomása, vihar, jégeső pusztítása, állatok okozta rongálás eseteire; általánosságban minden olyan fizikai károsodásra, mely több, mint 50 %-kal csökkenti a termék eredeti fizikai élettartamát.  

Amennyiben a termék élettartama az elıírtaknak nem felel meg, a vásárló kártérítési kérelmét formanyomtatványon, fénykép és termékminta csatolásával az IDROMECCANICA LUCCHINI- hez nyújthatja be, mely továbbításra kerül a gyártó PATI-hoz.  

A PATILUX E/AG által szabványként elfogadott 120 kLy napsugárzás esetén, 0.200 mm névleges anyagvastagságot alapul véve az előírtnál rövidebb termék élettartam (elöregedés) esetére az alábbi kártérítés vehető igénybe: 

22 hónapnál rövidebb * 100%
23-33 hónap között* 40%
33-39 hónap között* 15%
40-48 hónap között* 5%

* a számla keltétől számítva 

A fent említett kártérítés, mely magában foglalja a helyreállítás becsült költségét is, kizárólag a sérült termékre vonatkozik, tehát adott esetben nem a teljes gyártótól vásárolt, vagy számlán szereplő árumennyiségre, illetve csak az IDROMECCHANICA LUCCHINI és/vagy PATI szakemberei által elvégzett vizsgálatot követően érvényesítheti. A terméket a gyártó PATI DDU paritáson szállítja le az IDROMECCHANICA LUCCHINI részére.  

6. Cseppmentesítő kezelés 

Csak abban az esetben kérhetı, ha a termék végfelhasználója elızetesen írásban vállalja a gyártó által kiadott használati útmutató (lásd A melléklet) betartását, és ezt maradéktalanul be is tartja a használat során. Ha a fóliát kezelt adalékanyag 12 hónapnál rövidebb idő alatt veszíti el cseppmentesítő hatékonyságát, a PATI újbóli kezelés céljából a vásárló rendelkezésére bocsájtja a cseppmentesítő adalékanyagot az előírt mennyiségben. 

A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információ: Sütik használatának szabályzata.

  Elfogadom a cookie-kat
EU Cookie Directive Module Information